Home consulting ordo 24 sierpnia 2020

Ekorozwój naszym wspólnym celem!

ORDO POZNAŃ Sp. z o. o. Sp. k.
Poznaj nasze rozwiązania

ORDO to wiarygodny i rzetelny Partner oferujący kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.

Jesteśmy firmą ze 100% udziałem polskiego kapitału, która swój potencjał buduje już przez kolejne pokolenia naszej rodziny. 

  • Dobre, długoletnie relacje z Partnerami biznesowymi motywują nas do rozwoju i dają siłę do dalszego działania.
Głównym wyzwaniem w gospodarce odpadami na najbliższe lata jest przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Tworzywa sztuczne rozkładają się od 100 do nawet 1000 lat

odpady komunalne powstają na terenach zamieszkałych i związane są z bytowaniem człowieka

w Polsce wytwarzanych jest ponad 13 mln ton odpadów komunalnych rocznie, a przeciętny Polak wytwarza ich w roku około 340 kg

istotnym problemem dla społeczeństw jest ich odpowiednie zagospodarowanie odpadów

odpady przemysłowe są związane z działalnością gospodarczą

klasyfikacja odpadów na rodzaje odbywa się ze względu na źródło ich powstawania

katalog odpadów obejmuje ok. 950 rodzajów odpadów ujętych w 20 grupach (pierwsze 19 grup katalogu odpadów to odpady przemysłowe)

ze względu na dużą różnorodność gospodarowanie tego typu odpadami wymaga indywidualnego podejścia, niejednokrotnie też badań dotyczących składu chemicznego

odpady z budowy i remontów powstają zarówno na etapie budowy, rozbudowy, modernizacji, jak i prac rozbiórkowych

ich zasadniczymi składnikami są: gruz betonowy, ceglany i ceramiczny

materiały te po prostym przetworzeniu wykorzystywane są w budownictwie drogowym lub do produkcji materiałów budowlanych, utwardzania dróg, poboczy i placów

ziemia z wykopów znajduje zastosowanie przy wypełnianiu wyrobisk bądź przy budowie nasypów

firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów mają coraz większą świadomość, jak istotną rolę odgrywają w procesie tworzenia gospodarki obiegu zamkniętego

przedsiębiorcy prowadzą coraz szersze działania badawczo-rozwojowe nad różnymi frakcjami odpadów. Pojawiają się nowe pomysły na to, jak je wykorzystać.

już dziś z odpadów tworzone są półprodukty czy produkty gotowe do wejścia na rynek

znalezienie niszy rynkowej i inwestycja w określone technologie przetwarzania odpadów pozwoli na osiągnięcie sukcesu i wykreowanie liderów rynkowych

Bądź na bieżąco