Odbiór odpadów komunalnych
ordo 15 kwietnia 2022
Czyste miasta, zadowoleni mieszkańcy

ORDO posiada doświadczenie w odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Poznania, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Oborniki, Gminy Czerwonak oraz Wronki. 

W ramach świadczonych usług odbieramy :

  • niesegregowane zmieszane odpady komunalne
  • papier
  • tworzywa sztuczne
  • szkło
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • opony
  • bioodpady
  • leki z aptek
Harmonogram wywozu odpadów

Zgodnie z art. 4 ustawy  utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada gminy  uchwala regulamin i określa w nim szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

czerwonak
wronki
oborniki
Murowana
Akty prawne