Doradztwo ekologiczne
ordo 31 marca 2022
Zrównoważony rozwój szansą dla przyszłych pokoleń!
Świadomość ekologiczna w naszym kraju stale rośnie, a właściciele firm zdają sobie sprawę, że nawet przy niewielkim nakładzie finansowym, mogą mieć realny wpływ na środowisko.
Nie bez znaczenia jest też budowanie wizerunku  firmy nowoczesnej, przestrzegającej proekologicznych standardów jakości.

Konieczność dostosowania do przepisów, ryzyko płacenia kar lub wstrzymania produkcji w przypadku ich nieprzestrzegania, to tylko niektóre aspekty mające wpływ na regulowanie kwestii środowiskowych w firmach. Wielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że zmiana prostych, codziennych nawyków owocuje wieloma korzyściami odczuwalnymi długofalowo dla środowiska, jak również dla samych firm poprzez obniżenie kosztów swojej działalności dzięki niższym opłatom za korzystanie ze środowiska i dostępowi do krajowych i europejskich funduszy ekologicznych. 

Na prowadzenie firmy zgodnie z zasadami ekologii decyduje się coraz więcej przedsiębiorców.

Firma ORDO współpracuje ze specjalistami w zakresie ochrony środowiska i pomaga w dokonaniu niezbędnych zgłoszeń oraz uzyskaniu decyzji administracyjnych.  

Podstawowy zakres działalności to: 

  • raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • karty informacyjne przedsięwzięcia,
  • pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do środowiska,
  • operaty wodnoprawne,
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
  • opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • konsulting w zakresie ochrony środowiska.