Odbiór odpadów przemysłowych
ordo 31 marca 2022
Profesjonalizm, kompleksowość usług

Jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym Partnerem oferującym kompleksowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami. 

Swoją misję realizujemy dzięki:

  • posiadanym zezwoleniom na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, przeładunku odpadów (około 600 różnych rodzajów odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych) dzięki którym jesteśmy w stanie oferować kompleksowe usługi
  • samodzielnej realizacji usług na każdym etapie, co pozwala nam wykonywać je punktualnie, terminowo
  • kompleksowej realizacji usług od podstawienia pojemników/kontenerów, poprzez organizację logistyki, aż po zagospodarowanie odpadów, co pozwala nam na indywidualne podejście do klienta i dostosowanie się do wewnętrznych wymogów i procedur
  • dokumentacji całego procesu, co gwarantuje klientom bezpieczeństwo co do sposobu ostatecznego zagospodarowania odpadów
  • zapewnieniu opieki w postaci koordynatora umowy, który na bieżąco reaguje na potrzeby zgłaszane przez Klientów
Decyzje administracyjne

ORDO POZNAŃ sp. z o.o. sp.k. oświadcza, że posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, zezwolenie na transport odpadów wydane przez Starostę Poznańskiego z dnia 14 marca 2013 r. oraz wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami pod numerem 000027060.

  • Dokumenty spółki są dostępne pod adresem.